Covid-19 en de gevolgen

Klaus Schwab

Voorwoord

Op deze pagina kun je kun in grote lijnen zien en lezen wat de gevolgen zijn van covid 19. Heb je jezelf wel eens afgevraagd wat zich de afgelopen twee jaar allemaal heeft afgespeeld. En of dit dan allemaal spontaan over ons is heen gekomen. Of dat er misschien bepaalde partijen of groeperingen in de wereld zijn die doelbewust dit plan en scenario hebben gearrangeerd? Op deze pagina het grote verhaal op hoofdlijnen. De mensen die nadenken, logische vragen stellen en demonstreren worden weggezet als complot denkers, “gekkies” en ”wappies”. Wat ben jij?

Echter naarmate de tijd verstrijkt blijken er toch wel zaken aan het licht te komen die op z’n minst vreemd te noemen zijn. Zo is de naam Klaus Schwab steeds meer in de publiciteit, zijn er documentaires en boeken over ”The Great Reset”. Daarnaast stellen politici van Forum voor Democratie al maanden lang vragen aan de regering, dienen ze moties in, die uiteraard verworpen worden enz, totdat sinds kort mede door de aanhoudende aanpak van Pepijn van Houwelingen een van de apen uit de mouw is gekomen. Hieruit blijkt, en dat wordt ook toegegeven door onze regering, dat vele ministers en hoge ambtenaren, in dienst zijn bij het World Ecomomic Forum van diezelfde meneer Schwab. Dus of het complotten zijn of niet, er blijkt toch iedere dag steeds meer een vreemde waarheid over over ons heen te komen. Zet daar naast het zwabber, jojo en totaal onlogische beleid van onze overheid. Zeg maar zwabberen voor Schwab. Waardoor met manipulatieve en zieke maatregelen vele bedrijven en mensen bijna letterlijk om zeep worden geholpen. Dat alleen al zou je als mens alert en waakzaam moeten maken. Of op ’n minst wakker! Ik mag alleen maar vurig hopen en ik wens dat het nooit als een waarheid uitkomt. Maar de vaccinatie jacht van onze overheid met dwang en emotionele chantage is toch ook wel heel vreemd! Daarnaast hoor je, en zie je of lijkt het er op dat die vaccinatie drift inmiddels vele spontane onverklaarbare doden en zieken veroorzaken door al die bijwerkingen van deze vaccins. Brr ik zou hier niet de verantwoording voor willen dragen. Ik durf het bijna niet te zeggen of er aan te denken, maar stel dat het wel waar is, dat we bewust experimenteel worden vergiftigd, dan worden wij dus bestuurd door criminelen en wellicht zal dan in de toekomst blijken dat onze gekozen overheid oorlogsmisdaden tegen ons “de mensheid” heeft gepleegd. We staan er bij en kijken er naar, en we laten het gewoon allemaal gebeuren! Hoe dan? Te gek voor woorden om daar zo over te speculeren. Dat wil je gewoon niet. Maar een ding blijft wel zeker, het gaat nog steeds om een experimenteel vaccin waar de farmaceuten geen enkele aansprakelijkheid voor hebben. Dat hebben ze zo bedongen en afgedwongen bij al die overheden over de gehele wereld. Heel vreemd. Dus iets op de markt brengen zonder te hoeven voldoen aan alle testfasen etc, de wereld er mee volspuiten en daar dan niet verantwoordelijk voor zijn. Heel typisch. Of blijkt alles toch een grote Hoax te zijn? En durven we nu niet toe te geven dat we het verkeerd hebben gezien en ons door onze overheid zo hebben laten misleiden, hebben laten voorliegen en bedriegen. Om dat alleen al toe te geven, dat doet veel pijn en daar is moed voor nodig.

Tegengeluiden

Op mijn pagina https://www.schrijvendverzet.nl/tegengeluiden-corona-gekte/ zijn vele bronnen te vinden waar jij op je gemak ook andere informatie kunt vinden. En dat dit totaal verschilt van wat je dagelijks op onze TV of radio hoort, daar zou je eigenlijk over na moeten denken en vragen over moeten stellen. Wees niet bang dat je als wappie of complot denker wordt weggezet, want dat is wel heel makkelijk. En lachwekkend, want sinds wanneer mag jij als mens niet meer anders denken of iets vinden. Tjah er lijkt veel veranderd te zijn in twee jaar. Toch zijn er veel meer mensen dan jij denkt, waaronder vele bekende wetenschappers en andere grootheden, die er ook een andere kijk en mening over hebben. Je hoort en ziet ze steeds meer. Ga gewoon lezen, luisteren en onderzoeken en stel je vragen aan iedereen. Laat mensen maar nadenken, en maak ze wakker en bewust van wat er binnenkort allemaal anders kan zijn. Geen regie meer over je eigen leven, een slaaf van een digitaal systeem. Waarin jij als mens compleet geregisseerd wordt.

Jij bent toch ook gewoon een zelfstandig denkend mens?

Of zijn alle mensen die anders denken dan de massa een bedreiging voor het systeem? Ik sta voor vrijheid en wil autonoom blijven waar het gaat om baas te zijn over mijn eigen leven en lichaam. Ik wil niet afhankelijk zijn of worden, van een systeem wat voor en over mij bepaalt. En mijn vrijheid van leven, bewegen en handelen laat bepalen door een regelmatig prikje of vaccinatie. Een Qr code of digitaal paspoort. Ik geloof in de processen van de natuur en de wetten van uit de Kosmos. Ik leef van uit mijn hart, hou van het leven en van mensen.

Hier begint het allemaal. Een virus, angst zaaierij en nuchter verstand

De wereld, Covid19 en Corona. De feiten op een rij.

Waar wordt covid 19 voor gebruikt

Nederlandse docu: Worldwar c the big picture

Nederlandse docu: Worldwar c the big picture

Bron: https://hetanderenieuws.nl/premiere-world-war-c-de-big-picture-in-90-minuten/ Gepubliceerd op: 

Complot theorieën of harde werkelijkheid?

SLAPPIE, WAPPIE & SNAPPIE

Waarom maar een partij in Nederland die vragen durft te stellen?

Sinds mei 2021 worden er door Forum van Demoncratie vragen gesteld in de 2e kamer over dhr. Schwab en ”The Great Reset”. Deze oprechte vragen en belangstelling voor het verschijnsel Schwab & The Great Reset plannen worden door onze regering afgedaan als complottheorieën en niet serieus genomen. Zie de volgende beelden uit onze 2e kamer.

het blokkeren van een debat over het verschijnsel “The Great Reset”

Wie is Klaus Schwab en wat moet deze man in mijn leven?

Wat wordt bedoeld met “the Great Reset”

Waarom wordt ons leven zo wreed verstoord en worden wij geconfronteerd met kreten zoals ”The great reset”. Wie is Dr. Schwab en wat houdt het W.E.F. World Economic Forum in. Met uitspraken als “Build Back Better” of ”You will own nothing but you will be happy”. Wat is agenda 2021 en 2030. Zijn dit echt allemaal complotten of laten we ons zo hypnotiseren en in slaap sussen dat we geen kritische vragen meer durven te stellen? En dit ook allemaal laten gebeuren. Gaat het allemaal zo goed met ons dat we iedere dag voldaan en uitgeteld op de bank naar goedkope televisie, propaganda nieuws en Netflix films zitten te kijken? Is dat nou leven en voldoening halen uit? Of wordt het nu echt tijd om wakker te worden en echt op te staan en op z’n minst kritische vragen te gaan stellen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab

Klaus Martin Schwab (Ravensburg, 30 maart 1938) is een Duitse ingenieur en econoom. Bovendien is hij hoogleraar politieke economie aan de Universiteit van Genève. Hij is vooral bekend als de oprichter en directeur van het World Economic Forum[1], ook wel bekend als het Davos Forum. Ieder jaar brengt het WEF de meest invloedrijke politici en CEO’s uit het bedrijfsleven samen om toekomstige strategieën te definiëren, die de globalisering moeten sturen in relatie met staten en wereldmarkten. Zijn vrouw, Hilde, richtte in 1998 samen met hem de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship op.[2][3] Het echtpaar trouwde in 1971 en heeft twee kinderen, Olivier (1973) en Nicole (1975).[4]

wordt vervolgd want we zijn nog lang niet klaar

De ontkenning en leugens van minister president dhr. Mark Rutte

Uiteindelijk vond er op 15 juli een debat plaats tussen Gideon van Meijeren en en demissionair premier Rutte waarin de Rutte volledig z’n ware gezicht liet zien. Een wolf in schaapskleding.

de overeenkomst tussen Rutte en Pinokkio

Al is de leugen nog zo snel,… de waarheid achterhaalt Rutte wel

Waar het dus om gaat is de discussie of de uitlatingen en plannen van dhr. Klaus Schwab wel of niet complot theorieën zijn. Echter naarmate de tijd verstrijkt blijkt er toch veel meer Schwab in onze overheid aanwezig te zijn dan officieel bekend is en wordt toegegeven. Sinds 17 januari 2022 zijn er stukken uit de 2e kamer openbaar gemaakt waar uit blijkt dat onze regering wel degelijk een samenwerking heeft met het World Economic Forum. Sterker nog er zijn zelfs contract afspraken gemaakt met het W.E.F. een buitenlandse private ondernemening. Daarnaast heeft onze overheid zelfs de nodige subsidies aan dhr. Klaus Schwab en zijn World Economic Forum verstrekt. En zijn er ministers en hoge ambtenaren van onze regering waaronder Mw. S. Kaag zelfs werkzaam in allerlei commissies van het W.E.F. . Wow is dat dan nog een complottheorie of gaat het dan over de harde en naakte waarheid waarin onze eigen Minister President heer Rutte een hele grote rol in speelt en een dubbele agenda na streeft. Het verklaart in ieder geval de afbraak politiek van alle kabinetten Rutte die grote schade heeft toegebracht aan onze verzorgingsstaat en samenleving. En nu samen met andere Europese regeringsleiders een complot smeedt om u en ik als inwoner van Nederland te onderwerpen aan een nieuw systeem. Een nieuw systeem “The Great Reset” waarin wij onze vrijheid vrijwillig opgeven en ons compleet afhankelijk maken van een totalitaire staat en een dominante dictoriale overheid die op elk (on)gewenst moment jouw en mijn leven bepaalt. Maar erger nog een overheid die volledig de bevoegdheid krijgt over mijn eigen lichaam en die dus ook afdwingt wanneer ik weer een prikje of booster moeten halen om daarmee weer stukjes valse vrijheid terug te kunnen krijgen. Hoe vaak krijgt onze overheid nog de kans deze truc te herhalen en hoe vaak gaan wij er weer in trappen. Wordt wakker en besef dat we al 2 jaar in de maling worden genomen, of door angst in slaap zijn gesukkeld.

ZELFREFLECTIE?

Vraag je tenminste af wat er wordt bedoelt met de uitspraak van Rutte in minuut 4:21 waarin hij zegt dat deze meneer Schwab dagelijks onze 2e kamer debatten volgt. WAAROM DAN? Wie is die man, heb jij op hem gestemd en sta jij achter zijn plannen? Heeft onze overheid nog wel de regie over ons land en dus over onze grondwet, onze vrijheid, jouw leven en jouw vrijheid? Of is onze overheid inmiddels het schoothondje van deze Klaus Schwab met zijn enge plannen The Great Reset, waar jij als mens niets meer bezit maar zogenaamd wel gelukkig zal zijn. Dus bepaalt hij dan ook hoe en waarom ik dan gelukkig zal zijn. Kent die man mij, weet hij waar ik gelukkig van wordt? Of gaat hij mij dan zo programmeren dat ik gewoon geen gevoel of ziel meer heb en als een soort kuddedier (schaap) op afstand bestuurd kan worden? En dan volgens zijn normen gelukkig zal zijn. Brrrr! Droom ik nu en is dit de nieuwe wereld (het nieuwe normaal), een slechte film of een nachtmerrie? Het begint al aardig op die film van The Matrix te lijken. Denk je dat dit nog ver van je bed is, dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat het jouw tijd wel zal duren. Nou dan wil ik je graag uit deze nachtmerrie wakker maken en je in de huidige wereld inleiden. Wordt heel snel wakker, kijk om je heen en doe wat je kan om je hier tegen te verzetten. Ben je een vrijheid strijder of een mak schaap dat zich vrijwillig naar de slachtbank laat “lijden” ??? DUS WAKKER WORDEN! Straks hoeft het niet meer want dan ben je in s(ch)(l)aap gesukkeld en geknecht. ( wordt je regelmatig gevaccineerd, wellicht voorzien van Nano chips etc, want dat kan technisch al! Schwab heeft hier al regelmatig over gesproken) Dus geknecht voor het nieuwe systeem waarin het mij geliefkoosde woord “vrijheid” een andere betekenis heeft gekregen.

Wellicht wat doorgeslagen, maar gewoon iets om ff bij stil te staan. Of om een vraag aan jezelf te stellen

De afgelopen 10-20 jaar zijn er verschillende films gemaakt over totale overheidsmacht of totalitaire systemen waarin de bevolking of burger volledig ondergeschikt was aan de systemen. Deze films worden regelmatig en bij herhaling vertoond op onze mainstream TV kanalen of de publieke media. ( The matrix, The Maze Runner, The Hunger Games en wellicht nog anderen zijn daar voorbeelden van….) Als je deze films regelmatig hebt gezien, dan ben je al langzamerhand vertrouwd gemaakt. De heftigheid is er inmiddels van af en je bent er inmiddels aan gewend geraakt? Of ben je inmiddels (door de regelmatige herhalingen) geprogrammeerd voor het nieuw systeem? Of slachtoffer van het mechanisme dat wanneer je maar vaak genoeg iets ziet je eigenlijk begint te denken dat het normaal is en zo moet zijn. Zeg maar de kracht van herhaling zoals ook reclames worden gebruikt. Dat zou namelijk kunnen verklaren waarom het merendeel van de mensheid het allemaal maar zo over zich heen laat komen, het accepteert en vooral geen vragen durft te stellen. En al helemaal niet de angst propaganda van onze overheid die al 2 jaar lang dagelijks over ons wordt uitgestrooid. Neem alleen maar het voorbeeld van de dagelijkse angstbeelden, cijfers van ziekenhuisopnames, IC bedden en de dagelijkse besmettingscijfers. En vergeet dan niet dat dit iedere dag via de reguliere media op ons netvlies wordt ingebrand. Ook dat is de kracht van herhaling waardoor we er zelf in gaan geloven. Dat is de kwetsbaarheid van de mens.

Speel jij de hoofdrol in de nieuwe film, een bijrol of geen rol?

Ca 2 jaar geleden is men begonnen met het regisseren en produceren van een nieuwe film en jij speelt daarin, of je wilt of niet gewoon ook een rol. Wie wil jij dan zijn? Een slachtoffer, een meeloper, een verrader, een slaaf of een HELD. Maak snel je keuze want de opnames zijn al bijna klaar. Of wacht je liever op deel II om daarin een ondergeschikte rol te kunnen spelen?

Onze regering valt door de mand. Toch geen complot theorie maar gewoon de waarheid! Onze regering werkt samen met het World Economic Forum. En we betalen ze ook gewoon subsidie. Het W.E.F. monster komt langzaam uit het donker aldus Pepijn van Houwelingen van FVD.

De bevestiging van Schwab en de gevaren die er aankomen Brrrrr.

Via Nederlandstalige ondertiteling te volgen

Rosa Koire agenda 21 en agenda 30

Bron: https://stichtingvaccinvrij.nl/must-see-rosa-koire-over-agenda-21-agenda-2030-en-the-great-reset/

Rosa Koire

Wie is ROSA KOIRE

De termen ‘agenda 21’, ‘agenda 2030’ en ‘The Great Reset’ staan voor plannen die nauw verbonden zijn met de “COVID-19 crisis”.

Rosa Koire is de absolute expert op het gebied van de agenda’s van de Verenigde natie’s die de mensheid in een keurslijf trachten te drukken. Rosa Koire was taxateur en had 28 jaar ervaring met landgebruik. Dankzij dit werk merkte zij een bepaalde trend op, een verschuiving in het landgebruik. Zodoende werd ze een expert op het gebied van Agenda 21, Agenda 2030 en The Great Reset (de grote herstart). Wat is Agenda 21 en Agenda 2030? Wat zijn de plannen van de VN en hoe machtig zijn ze? Kunnen we zelf iets doen om het tij te keren?

Ook geeft ze een toelichting op de VN sustainable development goals.. Ze heeft gesproken op de Democrats Against UN Agenda 21. Ze is de Executive Director van The Post Sustainable Institute. De missie van die organisatie is: Post-duurzaamheid: de toestand van ecologische, politieke, sociale en economische systemen na het opleggen van het communitarisme.

De video (The Hidden Agenda Behind the Planned Destruction of America with Rosa Koire) met Spiro Skouras, dat vertaald is door de samenwerking tussen CommonSenseTV en Café Weltschmerz, schetst een deprimerende toekomst. De situatie is momenteel heel gevaarlijk en wordt helemaal verkeerd ingeschat door een groot deel van de bevolking. Wat dat betreft ziet het er somber voor ons uit. We kunnen er wel aan ontkomen maar dan moeten we wel in actie komen. Wat we kunnen doen vertelt ze aan het eind van de video.

Rosa Koire Docu. De verborgen UN agenda’s 21 en 30. NL ondertiteld

Lid raad van toezicht

Ondertussen was ze lid van de raad van toezicht voor burgers, die een voorgesteld herontwikkelingsproject van meer dan 1000 hectare zou beoordelen dat duizenden mensen zal huisvesten. Bovendien was Rosa altijd een echte rebel en verhief ze haar stem over zaken die ze belangrijk vond. Ook was zij werkzaam op het gebied van technische bedrijfsmatige landonderzoeken. De ervaring van Rosa Koire heeft ertoe geleid dat ze in staat is de effecten van ecologische duurzaamheid op eigendom en persoonlijke vrijheid bloot te leggen.

Rosa Koire is vooral bekend om haar boek Behind the Green Mask: UN Agenda 21, dat oorspronkelijk in 2011 werd gepubliceerd. Het boek is 172 pagina’s lang en bevat onder meer actualiteiten, geschiedenis, een blauwdruk en wapengevechten. Ze was ook bestuurslid van het Post Sustainability Institute en een getuige-deskundige op het gebied van landgebruik met meer dan twintig jaar ervaring.

Rosa Koire overleed op 30 mei 2021

Het overlijdensbericht van Rosa Koire kwam voor vele mensen als een complete verrassing

Rosa Koire stierf op 30 mei 2021 aan de gevolgen van longkanker. Ze was al geruime tijd ziek en leed aan deze chronische long ziekte. Volgens haar overlijdensbericht was zij 50 jaar oud. Op 22 mei had Rosa nog laatste tweet contact met haar volgers.

Docu Tim Gielen; MONOPOLY

Wij zijn de 99%

Bron: https://www.timgielen.com/videos/

“MONOPOLY: Wie Bezit de Wereld?” (25 september 2021)

Minder dan een handjevol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s’ ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s’ nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat ik je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter “The Great Reset” van het World Economic Forum.

Docu Tim Gielen Monopoly. Deze moet je zien. Hier heerst de macht over ons allen.

The Big Pharma. Het spel en de misdaden van de farmaceuten.

Bron: https://keuringsdienstvanwaarheid.nl/

Het ontstaan van de Westerse Geneeskunde

Bron: https://www.zorginnovatie.nl/community/ard-pisa

https://www.zorginnovatie.nl/community/ard-pisa