Respectvol omgaan

Met elkaar, verschillende meningen en standpunten

“Schrijvend verzet” heeft als doel om op een geweldloze en spiegelende wijze mensen bewuster te laten nadenken. De schrijver of toekomstige (gast) schrijvers belichten van uit een andere invalshoek het leven. De artikelen gaan over de huidige actualiteit en gebeurtenissen in de wereld. De schrijver beschouwt en beschrijft van uit zijn eigen ervaringen. En spiegelt dit aan de dagelijkse realiteit en de mogelijke impact op de mens. Lezers kunnen worden geconfronteerd met kritische en verontwaardigde uitspraken en stellingen om het bewustzijn te prikkelen. Daarnaast wil schrijvendverzet.nl ook schrijven over zaken die de lichamelijke en geestelijke vrijheid van mensen beperken dan wel ondermijnen. Waarin de nadruk zal worden gelegd op het hoe en waarom. Dan wel de spirituele betekenis of lessen die hier achter kunnen liggen.

De auteur schrijft van uit een liefdevolle en spirituele achtergrond op zoek naar het hoe en waarom? Ook beseft de schrijver dat van uit zijn spirituele achtergrond alles wat er gebeurt een functie of nut heeft. M.a.w. het is zoals het is en alles moet er zijn om nieuwe levenslessen te leren. Iedereen kan reageren op geplaatste artikelen, en ook zijn gevoelens en ongenoegens uiten. Besef wel dat het om de beleving e.o. een mening van de schrijver gaat. Daarom zal er geen tijd en aandacht worden besteed aan kwetsende, en negatieve teksten. Respectloze en denigrerende berichten zullen worden verwijderd.

De opzet van schrijvendverzet.nl is om op een open transparante, respectvolle en begripvolle wijze elkaar bewust te maken en bij te dragen aan constructieve oplossingen. De huidige wereld heeft liefde, begrip en positiviteit nodig om elkaar verder te brengen in moeilijke tijden.

P.S. Leef van uit liefde en laat je niet vangen door de angst! Angst maakt je kwetsbaar en afhankelijk van het systeem.

Liefde & Vrede overal