Hoe bewust ben jij?

Ik kies bewust

En dat is niet makkelijk want bewust kiezen voor uitsluiting is tegenwoordig  jezelf en je directe omgeving beperken in vrijheid en jezelf  beperken volledig te kunnen  deelnemen in  onze samenleving. Maar waarom kies je hier dan voor zullen velen vragen?

Nou heel simpel de huidige wereld voelt gewoon niet goed. Het voelt niet vredig en fijn.  Zonder in complotten te gaan denken maar door gewoon logisch na te denken, goed naar mijn gevoel te luisteren en te kijken wat er dagelijks gebeurt en wat er aan nieuws op mij af komt, schreeuwt iedere cel in mijn lichaam; het klopt niet! 

En als mijn natuurlijke afweer systeem aangeeft dat het niet klopt en mij bewust maakt dat ik geen vrije keus meer heb, dan maakt mij dat alert en waakzaam en geef ik mij over aan mijn innerlijke stem. De stem die mij dichter  bij mezelf brengt, waar ik altijd het antwoord vind en waar op ik blindelings kan vertrouwen. En juist dat geeft mij de kracht, waardoor ik mij vele malen sterker voel. En dan ook los kan komen van alle externe impulsen,  dagelijkse omgeving en valse realiteit met z’n opgelegde maatschappelijke en dwangmatige verwachtingen.

Nee, in mij zelf gekeerd,  voel  Ik  mij dan vrij,  onafhankelijk en kan ik leven zonder angst. Dus de gedachte dat ik maatschappelijk gezien eigenlijk geen vrije keus meer heb brengen mij heel dicht bij mezelf, maken mij vrij en onafhankelijk. Soms kan dat wel heel eenzaam voelen en toch voel ik mij er gelukkig bij. Want in mijn lichaam, geest en ziel  huist berusting, vrede, liefde en vertrouwen.

Ik ben nooit bang geweest voor mijzelf dus,  waarom nu dan wel?  Dat is anders als ik kijk naar de huidige wereld, met de machten  en krachten  die dagelijks op mij en mijn persoonlijkheid wordt afgevuurd. En mijn vrijheid beperken met nieuwe onlogische  regels.  Nieuwe regels die door velen klakkeloos worden geaccepteerd maar bij mij heel veel vragen oproepen. Vragen waar op ik nog steeds geen eerlijk antwoord op krijg. Daarom kies ik bewust  om bij mij zelf te blijven en mij niet over te geven aan de onrust, afhankelijkheid en angst die in de wereld wordt gezaaid. Want wie is er nou eigenlijk echt verantwoordelijk voor mijn gezondheid en geestelijk welzijn? Ik zelf toch?

Daarom laat ik mij leiden door mijn gevoel,  de keuze is dan simpel, iets voelt goed of niet goed? Ik heb geleerd me aan dat mechanisme  over te geven en daarop te vertrouwen. Ben ik opstandig en eigenwijs en iets voelt niet goed,  en ik ga daar toch in mee? Dan verlies ik mij zelf en wordt ik gegrepen en gevoed door de angst.  Voelt iets goed, dan volg ik  die weg, omdat  ik in de loop van mijn leven hierop heb leren vertrouwen. En zo volg ik  met een goed gevoel een positieve weg naar het onbekende wat dat ook is. Ik heb er  geen beelden bij,   maar ik  laat me graag positief verrassen.

Wakkere wappie of gewoon bewust wakker?

Ben jij toevallig wel wakker, zie jij wel de nieuwe schijn werkelijkheid, en je wilt je hierin onderscheiden? Doe dan niet hetzelfde wat het systeem met jou doet. Beantwoord en gebruik niet die negatieve  energieën die op jou worden gericht. Voed ze niet, hou ze niet in stand.  Bestrijd geen kwaad met kwaad, ga niet strijden of op een negatieve wijze de confrontatie aan,  want dat kost je heel veel energie. Ook al roept het verontwaardiging, onbegrip, boosheid en stress, angst en wanhoop bij je op. Wees je ervan bewust dat het jouw energie level en gezondheid ondermijnt. Want negatieve energie zaait twijfel in jouw (zelf)vertrouwen.   Geef je toe aan deze destructieve processen, dan voed je ze met met  jouw eigen negatieve houding en gedrag.

Dan  word je langzamerhand steeds meer door het systeem uitgedaagd, uitgeput en opgeslokt. Deze energieën werken zeer destructief, ondermijnen jouw weerstand en creëren wanorde en chaos in je hoofd. Als je nog geen indirect  corona slachtoffer bent, dan ben  je  wel hard op weg een potentieel slachtoffer te worden. Stop nu!  Denk even na en laat bovenstaande nog even op je inwerken en bepaal nu waar je staat? Besef dan wel, dat jouw bestaande en vertrouwde normen  en waarden compleet worden afgebroken,  een andere betekenis en lading krijgen? En dat Jouw referentiekader je vanzelfsprekendheid  volledig  uit je evenwicht brengt en je vervolgens desoriënteert. Je belandt  in twijfel, je  bent deels in shock en nog net niet K.O.  Maar wel klaar voor de slacht, gekneed en geknecht te worden voor het nieuwe systeem waar jij volledig van afhankelijk wordt gemaakt.  Het nieuwe normaal doet zijn intrede en vrijheid heeft een andere betekenis gekregen. En jij vindt dat goed? En, voelt dat ook goed? Mocht je nu wakker worden stel jezelf dan direct deze gewetensvraag

Als je geneigd bent dit wel positief te be amen, dan kan ik me dat niet voorstellen. Maar goed ieder mens heeft een vrije keus, en die respecteer ik. Stel jezelf wel de vraag; “ben ik wel wakker “? Ik denk dat ik wel wakker en bewust ben van de dagelijkse gang van zaken en dit  dan ook regelmatig toetst door het stellen van diezelfde gewetensvraag. Ook begeef ik mij iedere dag onder gelijkgestemden en stellen we elkaar de vraag; Klopt het allemaal wel, en hoe voelt het bij jou?

Gewetensvraag

Moet ik vertrouwen hebben in de gekleurde (on)waarheid misschien wel leugen  van onze  regering waar ik niet voor heb gekozen, die verdeeldheid propageert, mensen veroordeelt, buiten sluit, straft, onbekende   belangen dient, en niet de mijne. Dan zeg ik heel krachtig:  OVERGEVEN OF VACCINEREN?  NO WAY,

want het voelt gewoon niet goed, niet positief  en niet zuiver. De huidige vaccinatie drift van uit de overheid,   dient geen enkel menselijk doel. Want een chemische vaccinatie = vergiftiging van je eigen natuur met als uiteindelijk gevolg een desastreuse  vernietiging van je  natuurlijke weerstand en immuniteit. Het gebeurt nu bij ons als mens, maar hadden wij al niet veel eerder lessen kunnen leren uit wat chemische bestrijdingsmiddelen doen met onze natuur en voedselproductie? En wat bestrijdingsmiddelen doen met de natuurlijke habitat van dieren, vissen, insecten en dus het natuurlijke leven in z’n  algemeenheid? Neem als voorbeeld de dreiging tot  uitsterven van bijen . Want door het proces van de natuurlijke kringloop komen  deze  giftige bestrijdingsmiddelen  via onze wateren in iedere cel van onze aarde terecht om uiteindelijk in ons voedsel te worden opgenomen. Vergeet vooral niet dat de wetenschap van voorheen,  vertegenwoordigd en betaald door de industrieën ook toen  de veroorzakers waren.

Big Tech & Big Pharma

Eigenlijk hebben  de olie-, chemische en farmaceutische industrieën (het kapitaal)  onze aarde, moeder natuur al decennia lang gevaccineerd en vergiftigd en herhaalt het proces zich opnieuw, echter  nu gericht op de mens zelf zonder dat we dit in de gaten hebben,  laat staan dat we er wat van hebben geleerd.  Want ook hier heeft onze overheid de  vernietiging en vergiftiging  van onze aarde tientallen jaren lang goed gevonden. Sterker nog ik durf te beweren dat onze overheid mede schuldig is aan deze vernietiging. Want onze o zo goed gelovige overheid heeft hiervan zelf heel goed van mee geprofiteerd door deze  destructieve industrieën als leveranciers van  vaccins en gif producten te faciliteren en  toe te staan dat onze aarde werd leeg geroofd, uitgeput en vol gestouwd  wordt met chemische afval restanten of zogenaamde ontwikkelde bestrijdingsmiddelen. Middelen die er op gericht zijn de natuurlijke en eerlijke processen van onze aarde te manipuleren, te veranderen en zelfs ook hier te vernietigen.  En hoe mooi is het dan om ook te beseffen dat onze natuur altijd weer een manier vindt om te herstellen en zo z’n eigen evolutie bepaalt.  En ook wij zullen dat zo doen, zonder te hoeven buigen voor ……….

De enige rekening die de natuur ons stuurt is de rekening en gedachte  van onbalans. Waarin de natuur ons terug betaalt door de gevolgen van overvloedige  broeikasgassen, klimaat verandering, weerverandering en natuurrampen wat ook een logisch gevolg is. En ook nu weer wil het systeem, de kapitale machthebbers, onze overheid ons  vertellen, beperken en op gaan leggen hoe wij moeten gaan leven. Een nieuw verdien model wordt over ons uitgestrooid.  Vreemd toch? Kijk er is natuurlijk niets mis met het besef dat we met elkaar naar een schonere wereld en in een beter milieu gezonder kunnen leven. Alleen hebben wij daar als individuele burgers in de grote beleidslijnen van die grote kapitaal krachtige partijen niet zoveel invloed op. Maar wel als wij ons verenigen als een grote en bewuste groep mensen. En niet zoals nu door het spel van verdeel en heers ons uit elkaar laten drijven. Wij kunnen als individu en zelfstandig denkend  mens gewoon  zelf stappen zetten en door het delen van  eerlijke informatie en goede voorlichting  een eigen verantwoording nemen.  

Daar waar onze “betrouwbare overheid” een voortrekkers rol kan innemen mensen kan motiveren en  aansturen op een eigen verantwoording, doet zij dit maar mondjes maat of laat zij dit na. Wat we wel zien, is dat er door  willekeurige wetenschap en angst zaaierij een crisis wordt gearrangeerd.  Een crisis waarin schaarste, te korten, toekomstige angstbeelden en chaos worden gespiegeld,  waar wij als burgers de schuld van krijgen. Want wij zijn afgunstig, nemen geen verantwoording, zijn inhalig, stellen te veel vragen  en niet zij, maar wij zijn de oorzaak van de graaicultuur.   Daarom  moeten wij op de blaren zitten, offers brengen en ons diep gaan schamen.  Het  schuldgevoel wordt weer in ons aangewakkerd, precies datzelfde mechanisme als bij corona. Het zaaien van de gedachte dat wij daar zelf schuldig aan zijn en,  waarin ik verantwoordelijk wordt gemaakt voor jouw gezondheid. Huh  dit riekt in mijn beleving toch echt wel naar demonisering, uitbuiting en uitsluiting, kortom diefstal van mijn  vrijheid. Hoe slecht kunnen die partijen toch zijn, je kunt het haast niet geloven dat deze mensen zo met jou omgaan, die jou een angst rol geven in een hun horrorshow. Tenminste als je die rol aanneemt wanneer je hier gevoelig voor bent. Mogen deze griezels zich eigenlijk wel mensen noemen? Nee, lieve mensen dit is: “THE GREAT RESET”

Maaarrruuuh waar zijn dan die goeien? De grote kapitaal krachtige partijen van deze aarde, de echte weldoeners  die alle noodzakelijke  veranderingen op ieder gewenst moment kunnen invoeren, die armoede en ongelijkheid kunnen opheffen en  alles kunnen financieren of gewoon kunnen kwijtschelden. Daar hebben ze mijn geld  niet voor nodig, denk ik dan.  Tenslotte zijn zij ook door macht en zelfverrijking, de  veroorzaker en groot aandeelhouder van  het probleem. Je ziet ze dan wel niet maar  ze zijn er wel, alleen zijn ze  nog lang niet tevreden. Ze willen gewoon nog meer, ze willen alles, zij zijn afhankelijk, zij vreten geld en leven   materie. Het enige voedsel wat ze bevredigt en hun tijdelijke  honger stilt. Dit zijn ze de  alles verslindende elite die nooit genoeg zal hebben.

Heeft het systeem, de wetenschap, het kapitaal, de inhalige, de chemische en farmaceutische industrie  onze natuur niet al eens eerder  ernstig uitgebuit,  beschadigd en vergiftigd? En gebeurt dat misschien nu ook weer?  Maar nu dan gewoon met ons als mens?  Gewoon als target en verdien model? En worden wij op last van onze overheid, door manipulatie, dreiging en uitsluiting niet gewoon gedwongen ons over te geven aan een of ander goedje wat dan goed zou zijn voor de gehele mensheid met al z’n verschillen in plaats,  afkomst en lichamelijke diversiteit. Waar is het gevoel voor maatwerk gebleven waar men anders zo prat op gaat. Ondertussen wordt de druk opgevoerd en hebben mensen niet in de gaten dat ze nu op een andere manier worden vergiftigd. Door vaccinaties tegen een of ander virus. Een onzichtbare vijand die dood en verderf zaait en de mensheid uitroeit, (“zei men ooit”)…. en de angst was  gezaaid. Hoe gemakkelijk laten wij ons toch manipuleren? Gek toch eigenlijk?

Ik wil heel graag terug naar af, a normal reset, naar een eerlijke en schone natuur. Gestuurd vanuit een vrijwillige en eerlijke keus. Waarin een zuivere intentie mijn intrinsieke motivatie activeert en bewust maakt om duurzaam te leven zodat ik  mij hieraan vrijwillig over kan geven, omdat dat wel gewoon goed voelt. Dus ook terug naar een betere en gezonde voeding.  Naar  een schone en biologische permacultuur waar bio en weer eerlijke natuurlijke producten uit voortkomen. Onderweg naar duurzaamheid, ecologisch leven en denken. Af van die ziekmakende plastic verpakkingscultuur.  

Toen kwam het besef dat de mens weer terug moet naar normaal en dat we weer meer  bio en eerlijke  natuurlijke producten moeten gaan gebruiken. Want daarvan weten we inmiddels ook dat bio groente  en fruit producten  meer voedingswaarden hebben, over een betere  weerstand en een langere houdbaarheid beschikken, en veelal ook een veel betere en vollere smaak bezitten dus in z’n geheel veel gezonder zijn. De trend naar het tijdperk van biologische en duurzame producten is geboren. Terug naar af, naar vroeger toen de vrije natuur nog een eerlijke  natuur mocht zijn. Terug naar de tijd dat je nog een echte bio (oog)appel was. Terug naar de mens als een echt en zuiver natuur product.

De wetenschap heeft natuurlijk nooit stil gezeten, en heeft lange tijd geleden ook z’n kont gedraaid in de reguliere voedsel industrie en  doet ook hier mee met genetische manipulatie van onze voedselketen. Wat dat is en wat voor zogenaamde voordelen dit allemaal heeft ………….  kun je hier  lezen op de site van het https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/genetische-modificatie.aspxSpeciaal) een overzicht en toelichting hoe de mens voor goochelaar, voor god en verkrachter van de natuur speelt.

Denk ff met me mee.  De mens komt op voor behoud van een schoner milieu, een betere en gezonde aarde voor onze nazaten. Men zegt: Sta nu op en wordt bewust van een betere toekomst voor onze kinderen en nakomelingen, Weet wat je doorgeeft?  Tjah dat gaat dan wel ten koste van de omzet van de vervuilende industrie (lees chemische en farmaceutische idealisten) Of het kwaad wat sommige zeggen. Zij bespelen  ons zo, dat zij de indruk bij ons wekken ze te moeten dwingen zich voor een  nieuwe gezonde wereld in te zetten.  en een ander verdien model te bedenken? Huhhhh snap jij het nog?

Dan krijg ik nu wel een error in m’n hoofd, want; zit  ik nou te kletsen, zie ik het verkeerd, ben ik nu een wappie, of complot denker?  Wat gebeurt en nou toch iedere dag en hoe snel vergeet de mens?

Ik kan het bijna niet geloven dat mensen, zich zo makkelijk laten leiden en  het onderstaande niet zien als een heel slecht geregisseerde  film. 

November december 2019.

Plotseling was het  er,  een “killer’’ virus.  (het lijkt op het begin van een spannend sprookje). Dit virus werd een aantal jaren geleden al aangekondigd. Want volgens ene meneer Gates (de MS Windows man) moest de mensheid zich gaan voorbereiden op gevaren uit een virus hoek. Een nagenoeg onzichtbare vijand die meer Gates en zijn vrouw blijkbaar wel al in hun glazen bol  zagen aan komen. Grote investeringen werden gedaan in de WHO, en in de ontwikkeling van een vaccin. Toen al,……

en dat is geen fake nieuws en nog steeds  gewoon terug te vinden  in de voorheen nog neutrale mainstream media bronnen. Maar wat ook gewoon in allerlei wetenschappelijke publicaties terug te lezen is. Zelfs dhr. Klaus Schwab zag er wel voordelen in, de ultieme kans om in een gearrangeerde crisis de mensheid in allerlei opzichten te resetten. The Great Reset was geboren.

Gek he? Het complete scenario werd lang geleden  geschreven, gepubliceerd en tot uitvoer gebracht.  En toen was het er,….. en toen kregen we nieuwe real life tv en zagen we plotseling het sterven van mensen over de hele wereld door Covid als een portie dagelijkse horror op de tv. En toen, werd er angst gezaaid,  en toen kwam er een lockdown en een beperking in bewegingsvrijheid, en toen, en toen, en toen , ….….. daar zijn we  nu allemaal zelf getuige van. En hoe voelt dat?

Bij mij voelt dat  helemaal niet goed! Want als onze overheid nu echt begaan  zou zijn  met de mensheid, dan informeert ze haar bevolking, hoe deze gezond kan blijven of  worden. En je vertelt als overheid  hoe de belasting betaler haar of zijn weerstand kan verhogen. Lichamelijk, mentaal en geestelijk gezond  kan blijven. Dan investeer je als overheid in waarde bonnen waarmee gezonde en eerlijke producten kunnen worden gekocht.

Dus let nu op, dit is geen vraag maar een les voor ons allemaal waar je ook staat en wie je ook bent.  Besef dan ook dat je nu gewoon kleur moet bekennen! Want  we laten nu allemaal zien wat voor mensen we eigenlijk zijn. Positief of negatief,  lief of minder lief, maar met name  hoe kwetsbaar en afhankelijk we eigenlijk zijn. En  onze overheid maakt daar  dus handig gebruik en misbruik van.

De onbetrouwbare overheid

Als je dan leeft met de gedachte en illusie dat onze overheid het goed met ons voor heeft, denk dan even aan de vele loze beloften aan de aardbeving slachtoffers in Groningen. Of het vele leed dat diezelfde zo sociaal denkende overheid heeft aangericht in de toeslagen affaires. Duizenden gezinnen verwoest, kinderen beschadigd, onterecht uit huis geplaatst, en vele mensen die alles kwijt zijn geraakt. En laten we niet vergeten dat ook toen ene heer Rutte aan de macht stond. En,……………..deze soap loopt al enige tijd en nog steeds. En laten we niet vergeten dat dankzij een eerlijke en oprechte bestuurder die ergen anders aan de bak moest ( functie elders) z’n tanden heeft stuk gebeten, verguist tegengewerkt  is omdat hij alleen maar als volksvertegenwoordiger z’n werk op een eerlijke manier wilde doen.

Nu anno oktober 2021 ervaar ik nog steeds veel paniek zaaierij, bangmakerij  en weinig begrip en beleving van uit de overheid wanneer je ook goed gemotiveerd kunt aangeven geen vaccin te willen. Wat de overheid wel doet, is  jou figuurlijk aan de schandpaal nagelen, je demoniseren, je vogelvrij verklaren en de maatschappelijke groepsdruk over je heen laten komen. In plaats van opet hart, iets wat je op z’n minst van een eerlijke overheid mag verwachten Toch blijf ik  positief en vertrouw ik op het goede in de mens wanneer die echt wakker wordt.

De taak en funcie van een virus

Misschien moeten wij als mensheid  in ons transformatie en evolutieproces wel gewoon het corona virus op natuurlijke wijze overwinnen. Gewoon ziek worden, van uit de natuur antistoffen en groepsimmuniteit  opbouwen, zeg maar gewoon weer beter worden wat weer terug te vinden is  onze (onaangetaste) DNA structuren. En deze worden dan weer op natuurlijke wijze doorgegeven aan onze nazaten en opvolgers. Zoals eigenlijk alle natuurlijke processen gaan in de evolutie. En misschien moeten we ons daar gewoon bewust van worden en beseffen dat dit gewoon de natuur is, dat ziek zijn bij het leven hoort en dat je ook gewoon dood kunt gaan aan. Net als bij andere besmettingen en helemaal wanneer er bij onderliggende lijden extra gevaren en risico’s zijn. Waar op dat moment niemand weet van heeft net zoals bij andere ziekten. Van een onschuldige verkoudheid tot aan een heftige griep of andere lichamelijke ongemakken.

Nu zijn we een speelbal van mensen die angst zaaien en  aan ons een mega kapitaal  verdienen, terwijl niemand weet wat er eigenlijk gebeurt als  de natuur, het virus laat uitrazen en de menselijke weerstand z’n werk laat doen.  Het lijkt er op alsof een bepaalt deel van de mensheid voor god speelt en ons chemisch dusdanig  manipuleert waarvan niemand weet wat de gevolgen zijn. Totdat, over ………….. tientallen jaren waarschijnlijk  zal blijken,  dat net als bij al die chemische bestrijdingsmiddelen de menselijke natuurlijke weerstand en mechanismes ons immuunsysteem  kapot is gemaakt. En waarom? Uiteindelijk gewoon om macht uit te oefenen,  geld te verdienen en afhankelijkheid te creëren. Geld,  waar wij zelf niet genoeg van  hebben om onze materiele vrijheid te kopen of te behouden.

Andere keuzen en alternatieven

Uiteindelijk gaan we allemaal dood. De een sneller dan de ander gezond of ongezond. Die verantwoordelijkheid ligt bij de mens het individu zelf. Dat is de vrijheid en  autonomie van de mens. En deze  vrijheid mag nimmer worden bepaald door de macht van het kapitaal die alleen maar wil verdienen en verdien modellen creëert ten koste van diezelfde mensheid. Het is zeker nog niet te laat. Onze overheid kan deze destructie zelf doorbreken door een ander keus te maken.  Misschien zou onze overheid moeten kiezen  voor  een eerlijk en  onafhankelijk zorg systeem.

Investeren  in een goede begeleiding van  een natuurlijke ziekteverloop en moeten zorgen voor voldoende opvang, zorg personeel en IC bedden. Dus ook gewoon terug naar af “a normal reset” en terug naar  z’n oorspronkelijke humanitaire en verantwoordelijke taak mensen te begeleiden in hun ziekteproces. Het geven van  goede voorlichting hoe je op basis van voeding, beweging en  leefwijze kunt werken aan je eigen gezondheid. Om zo  de natuurlijke  genezing z’n werk te laten doen. Dat zou nou een eerlijke overheid sieren.

Ik ben ervan overtuigd dat er bij onze  overheid   heel vele lieve mooie  mensen werken die ook bewust slachtoffer zijn van een krachten spel. Gebruikt, misbruikt en aangestuurd worden door een kleine groep mensen met andere intenties en principes die  zich alleen maar richten op materiele rijkdom en zich ten kostte van al die serieuze en trouwe wetsdienaren kostelijk vermaken en zich  lachend verrijken. Een wereld kapitale macht die overheden manipuleert en zo de hele wereld in z’n greep houdt.

Anderen zullen zeggen dat de overheid bestaat uit mensen  zonder  ballen,  waar  gezond verstand en lef ontbreekt, die geprogrammeerd zijn en niet meer zelf kunnen  denken. Ik denk dat deze mensen ook gewoon net als wij slachtoffer zijn van (on)weten(d)schap.  En ook niet in de gaten hebben, dat ze  onbewust mee werken aan het beschadigen van het leven,  de natuur en  de toekomst van de mensheid,  wat ongetwijfeld bewust zichtbaar zal worden  en tenslotte  mensen wakker maakt. Daarom heb ik geen vertrouwen in onze overheid en besef ik dat ik maar beter op mezelf kan vertrouwen met alle voor en tegens waaronder dan ook maar uitsluiting in onze samenleving.  So be it. Ik aanvaard dit met liefde en stap vrolijk verder.

Natuurlijke logica

Mij bewust wordend van bovenstaande,  maakt  mij alleen maar sterker in mijn overtuiging te kiezen voor een eerlijke weg van de natuur, het zuivere onbekende waarin alles,  hoe hard en meedogenloos de natuur  ook kan zijn, deze geen onderscheid maakt in……, altijd eerlijk is, geen financieel doel dient maar de weg volgt van de seizoenen, spontaan en vrij evolueert volgens natuurlijke wetten  van uit het heelal. Daarom kies ik voor een onvoorwaardelijke overgave en vertrouwen in deze wetten die er altijd al zijn geweest, altijd zullen blijven en al ver voordat de mensheid  bestond al werkzaam waren, helemaal gratis en voor niets met als doel er van te leren een echt mens te worden. 

Dat is waar ik voor kies, en daar kan niemand mij van afbrengen. Niemand kan mij overtuigen het geloof in de oorsprong,  de oerkracht van moeder aarde, onze oorsprong los te laten en op te geven voor een prikkie. Mijn lichamelijke bescherming, waarheid en vrijheid zit in mijn hart en het vertrouwen in onbaatzuchtige liefde voor het leven en mijn medemens. Daarom lieve mensen, heb jezelf lief, hou van het leven, blijf lachen, zoek altijd  de humor  en geniet. Voorkom te oordelen over anderen want alles moet er zijn, is wat het is, en is nodig om tot  inzicht te komen en wakker en  bewust te worden. Alles bestaat uit dualiteit, goed en  minder goed. Wat voel jij nu? Draag en deel je leven met vriendschap, begrip en liefde.  Vorm en creëer jouw wereld waarin jij wilt leven, gelukkig en onafhankelijk mag zijn van uit een eerlijk oprecht en waarachtig gevoel. Onderzoek jouw kwetsbaarheid, je afhankelijkheid en laat los wat je niet kan, mag  of wordt verboden.  Want het systeem kan materieel gezien, alles van je afnemen behalve je ziel en zaligheid. Zoek daar dus naar maak er contact en sluit er vrede mee.

Vertrouw op het positieve in jezelf. De tijd zal het leren. Geduld is de boodschap. Alles komt goed. Wees lief voor jezelf en anderen. Kijk in jouw innerlijke spiegel, denk na, luister naar je gevoel, volg jouw weg naar binnen  en kies voor jouw onafhankelijke vrijheid.

Ik wens ieder mens de liefde en wijsheid die nodig is om zichzelf te bevrijden van angst en onzekerheid.

Knuffels van Mario

Bericht aan de schrijver

20 thoughts on “Hoe bewust ben jij?

 1. Use the promo code 1xBet and get a €/$130 bonus when you sign up. Make sports bets, virtual sports or play at the casino. 1xbet today promo code Valid throughout the year 2023. 1xBet offers new customers a welcome bonus of $130. To receive the bonus, you need to register on the 1xBet website, make a deposit to your account and confirm your right to receive the bonus. After that, the bonus will be automatically credited to the player’s account. Thanks to the bonus code, the chances of players immediately increase by 130%. You will have to win back the additional bonuses provided under the same conditions that apply to the main package bonus.

 2. Use promo code 1xBet – get 100% up to €130 welcome bonus on registration.1xbet free bets and T&Cs clarifications. Other bonuses can be obtained already in the process of playing. The bookmaker offers players free bets, cashback and insurance bets as incentives. Again, the way of applying the bonus, bets and wagering period are clearly stated in the terms and conditions of the promotion. 1x bet promocode There are several such offers that are always available to players.

 3. Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Sorry for getting off-topic but I
  had to ask!

 4. I am curious to find out what blog system you are working with?
  I’m having some small security problems with my latest blog and I would
  like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 5. Greetings! I knoww tthis iis kinda ooff topic howaever , I’d figure I’d ask.
  Would you bee interrested in trzding linnks orr maybe guuest writong
  a bloog articpe or vice-versa? My blog gos ovsr a lott off thhe
  sae topjcs aas yoiurs and I believe we could geatly benhefit frim each other.
  If you happeen too be interested feel fre too shoit me
  an e-mail. I ook forward to hearing frrom you! Fanastic blog
  bby thhe way!

 6. Thanks on your marveelous posting! I certainly enjoyed reading it,
  you hapopen to be a great author.I will maqke certainn to boomark your bllg and willl
  cokme bacfk from noww on. I want too encouage yoou to deefinitely continuee your greast work, hafe a nice day!

 7. Use the 1xBet Promo Code – Get 100% up to €130 Welcome Bonus on Registration. Free bets for 1xbet and T&C explained. Other bonuses can already be received during the game. The bookmaker provides players with free bets, cashbacks, and insurance bets as an incentive. Again, the method of applying the bonus, its wager and the wagering period are specified in the terms of the promotion. 1 x bet promo code Such offers are multiple and can be used by players all the time.

 8. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was
  wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are
  looking to exchange strategies with others, why not shoot
  me an e-mail if interested.

 9. I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your blog.
  It appears as though some of the written text in your posts are running
  off the screen. Can someone else please provide feedback and
  let me know if this is happening to them too?
  This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks

 10. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has helped
  me out loads. I hope to contribute & aid different users like its aided me.
  Good job.

 11. 1xbet промокод на сегодня 2023. Чтобы удовлетворить потребности бетторов и сделать процесс ставок максимально разнообразным нередко букмекерские конторы пытаются увеличить свой функционал, путем добавления специальных функций и предложений. промокод на 1 икс бетОдним из лидеров среди популярных букмекеров на постсоветском пространстве по своим функциональным возможностям является 1хБет. Ввод промокода при регистрации в 1xbet позволяет получить увеличенную сумму бонуса. Для этого достаточно после создания аккаунта внести первый депозит (максимальная сумма бонусного начисления составляет 32 500 рублей). Можно использовать любой платёжный метод. Абсолютно бесплатный промокод 1xbet. На сегодня контора предлагает всем новичкам воспользоваться не только приветственным бонусом, но и получить дополнительные преференции. Эти льготы игрок получает в том случае, если внимательно отнесётся к процедуре регистрации на сайте. Ведь не все новички обращают внимание или понимают, о каких выгодах идёт речь, когда видят необязательное для заполнения поле «Введите промокод (при наличии)», находящееся в самом низу регистрационной формы. Оно есть при трёх способах получения аккаунта из четырёх возможных («В 1 клик», «По номеру телефона», «По e-mail»). А игнорировать его – это потерять дополнительные выгоды.

 12. Воспользоваться промокодом 1xbet можно при регистрации в 1xbet. БК 1хбет дарит до 130% на первый депозит при помощи промокода 1xbet. Максимальная сумма бонуса по промокоду 1хбет достигает 32500 рублей. Промокод 1хбет дает надбавку на депозит до 130% только при первом пополнении. Регистрация. Главная. Промокод 1xBet. Всем известно, что букмекерская контора 1xbet предлагает широкий выбор разнообразных бонусов и акций. 1хбет промокод бонусВ этой статье мы расскажем все о промокодах 1xBet: что это, как использовать при регистрации, где вводить, чтобы сделать ставку бесплатно, и по каким поводам казахстанский букмекер 1хБет вручает именные промокоды. Содержание. Что такое промокод 1xBet. Бесплатные промокоды 1xBet. Промокод при регистрации в 1xbet сегодня. Как ввести промокод при регистрации в 1хБет.

Comments are closed.